Kenmerken van een hoog sensitief persoon (HSP)

Ben jij nieuwsgierig of je hoogsensitief bent? Waaraan herken je een HSP-er? Check it out here…. 

Waarneming

Gedetailleerder, subtieler en intenser waarnemen.

Zich eerder en meer bewust zijn van details en het aantal mogelijke scenario’s die een omgeving in zich bergt. 

Ziet verbanden gauw (denken als een geheel).

Prikkelgevoelig

Een meer dan gemiddelde gevoeligheid voor pijn, emoties, genot. Voelt deze heel intens bij zichzelf, maar ook bij anderen.

Erg gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf, zoals harde geluiden, geuren, fel licht, drukte.

Meer moeite en meer tijd nodig hebben om indrukken te verwerken.

Inleven

Kan zich goed in anderen inleven omdat ze een ander sneller begrijpen.

Sneller verontwaardigd over onechtheid en onrecht.

Heeft sneller dan anderen in de gaten hebben waar problemen liggen én ‘ziet’ de oplossing.

Aanvoelen

Voelt onder mensen al snel aan of er sympathieën of antipathieën leven.

Stemmingen en sferen goed aanvoelen.

Doet de dingen intuïtief.

Gevoelig voor spanning

Relatief meer en sneller last hebben van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, nek-, rug- en schouderpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.

Vaker last van stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen.

Rijk innerlijk leven

Een diep en rijk innerlijk leven hebben; dromen, fantaseren en veel overwegen.

Verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet zijn.

Meer dan gemiddeld geroerd worden door natuur, kunst en muziek.

Moeite hebben met planning en het verkrijgen van structuur.

Alertheid

Meer alert zijn op mogelijke gevaren en eerder geneigd zijn tot het overdenken en inschatten van situaties.

Minder goed functioneren als men geobserveerd of geëvalueerd wordt, last hebben van bv examenvrees en faalangst.

Omgang met anderen

Heeft vaak het gevoel als het ware te worden leeggezogen door andere mensen.

Vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven.

Vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch zijn.